เกี่ยวกับข้าวจินดามณีร์

เราเริ่มต้นตั้งแต่การรักษาความหอมของข้าว การเก็บเกี่ยว การคัดคุณภาพข้าวเปลือก การสีข้าวและการเก็บรักษาข้าวภายหลังจากการสี นอกจากนี้ข้าวหอมจินดามณีร์ยังถือเป็นข้าวดีสายพันธ์ไทยอร่อยถูกใจทุกครัวเรือน คนไทยต้องได้กินข้าวนุ่มอร่อย คุณภาพดี ราคาถูกใจ

ข้าวจินดามณีร์ ดีอย่างไร เป็นอย่างไร ?

เราคัดสรร ข้าวที่อ่อนนุ่ม รสสัมผัส ข้าวที่มีคุณภาพ ข้าวของเราพิถีพิถันในการคัดเลือก โดยวิธีที่มั่นใจได้ว่าได้ข้าวที่สดใหม่ สะอาด ได้มาตรฐาน โดยเราซื้อข้าวโดยตรงจากเกษตรกรในทุกภาคของประเทศนำมาคัดให้ได้คุณภาพที่ต้องการ โดยคงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ของวิตามินอย่างครบถ้วน เรานำข้าวมาบรรจุด้วยความใส่ใจ เพื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภคให้ได้รับประทานข้าวที่ดี อร่อย อ่อนนุ่ม สะอาด ถูกหลักอนามัยและราคาที่ดีที่สุด

ปณิธาน ความมุ่งมั่นตั้งใจ

เราอยากเป็นแบรนด์ข้าวที่ดีที่ทำเพื่อคนไทย ให้คนไทยได้รับประทานข้าวคุณภาพที่ดีราคาถูกใจ เพื่อทุกครัวเรือนในประเทศไทยให้มีความสุขกับข้าวที่เราตั้งใจทำมาเพื่อตอบแทนประเทศไทย